ZASŁUŻENI W ROZWOJU ALERGOLOGII

Medale “Zasłużony w rozwoju alergologii” nadane 26 września 2018 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego otrzymali:

 • Prof. Andrzej Emeryk
 • Prof. Janina Grzegorczyk
 • Prof. Ewa Jassem

Medale “Zasłużony w rozwoju alergologii” nadane 12 września 2015 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego otrzymali:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
 • Dr hab. n. med. Marta Chełmińska
 • Prof dr hab. n. med. Roman Nowicki

Regulamin Medal zasłużony w rozwoju polskiej alergologii

ZASŁUŻENI W ROZWOJU ALERGOLOGII

Medale “Zasłużony w rozwoju alergologii” nadane 26 września 2018 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego otrzymali:

 • Prof. Andrzej Emeryk
 • Prof. Janina Grzegorczyk
 • Prof. Ewa Jassem

Medale “Zasłużony w rozwoju alergologii” nadane 12 września 2015 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego otrzymali:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
 • Dr hab. n. med. Marta Chełmińska
 • Prof dr hab. n. med. Roman Nowicki

Regulamin Medal zasłużony w rozwoju polskiej alergologii