Medale „Zasłużony w rozwoju alergologii” nadane 26 września 2018 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego otrzymali:

  • Prof. Andrzej Emeryk
  • Prof. Janina Grzegorczyk
  • Prof. Ewa Jassem

Medale „Zasłużony w rozwoju alergologii” nadane 12 września 2015 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego otrzymali:

  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
  • Dr hab. n. med. Marta Chełmińska
  • Prof dr hab. n. med. Roman Nowicki

Regulamin Medal zasłużony w rozwoju polskiej alergologii

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.