Szanowni Państwo.

Z radością zawiadamiam, że czasopismo Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology znalazło się w wykazie czasopism MNiSzW z punktacją – 20 punktów.

Pragnę podziękować wszystkim naszym Autorom, Recenzentom, Członkom Redakcji oraz Zarządowi PTA i Wydawcy. Bez Państwa aktywności sukces naszego czasopisma nie byłby możliwy.

Rafał Pawliczak 
Redaktor Naczelny 
Alergologii Polskiej – Polish Journal of Allergology

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html