Przyszły rok przyniesie wiele zmian w naszym Towarzystwie. Podczas XIV Międzynarodowego Kongresu PTA odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów PTA, które wybierze nowego Prezydenta-Elekta, nowy Zarząd Główny, a także inne organy Towarzystwa: Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Podczas Kongresu dokonany zostanie także wybór nowych władz Sekcji Problemowych, a funkcję Prezydenta Towarzystwa obejmie po prof. Marku Kulusie, prof. Maciej Kupczyk, który będzie ją pełnił do 2024 roku.

Wcześniej – na wiosnę 2021 r. – zostaną zorganizowane Walne Zgromadzenie Członków Oddziałów Regionalnych, które wybiorą swoje nowe władze oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie, odbywające się w trakcie Kongresu PTA.

Zachęcamy wszystkich Członków PTA do udziału w tych wydarzeniach i aktywnego kreowania działalności Towarzystwa.

Zapraszamy także do uczestnictwa w przyszłorocznych wydarzeniach edukacyjnych PTA: