Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie alergologii
w sprawie prowadzenia swoistej immunoterapii alergenowej oraz leczenia biologicznego astmy
ciężkiej w okresie epidemii COVID-19:

Treść stanowiska