Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie alergologii w sprawie prowadzenia swoistej immunoterapii alergenowej oraz leczenia biologicznego astmy ciężkiej w okresie epidemii COVID-19:

https://www.mp.pl/alergologia/aktualnosci/230225,stanowisko-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-alergologii-w-sprawie-prowadzenia-swoistej-immunoterapii-alergenowej…