Tegoroczne obchody Światowego Dnia Astmy ze względu na pandemię zostały odwołane, ale Polskie Towarzystwo Alergologiczne nie zapomina o chorych z astmą. PTA jak co roku objęło patronatem warsztaty edukacyjne Quo vadis Medicina? w trybie on-line: „Astma w dobie epidemii koronawirusa” informujące o najnowszych wytycznych odnośnie terapii i diagnostyki astmy oraz astmy ciężkiej w dobie epidemii koronawirusa. Pacjentom polecamy wywiady z ekspertami:

  • Alergie w czasie epidemii – rozmowa z prof. M. Kulusem (plik PDF)
  • Astma w dobie koronawirusa – rozmowa z dr. P. Dąbrowieckim (plik PDF)
  • Astma ciężka w cieniu COVID-19 – rozmowa z dr A. Kucharczyk (plik PDF)

Przedstawicieli służby zdrowia i wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wykładami dostępnymi na platformie edukacyjnej Medycyna.org.pl – http://www.medycyna.org.pl/all/course/index.php?categoryid=13

  • COVID-19 – alergie, astma, astma ciężka – zalecenia PTA – wykład prof. M. Kulusa
  • Astma – leczenie w dobie COVID-19 – wykład dr. P. Dąbrowieckiego
  • Astma ciężka a epidemia koronawirusa – wykład dr A. Kucharczyk

Zapraszamy!