Patronaty

Międzynarodowe Sympozjum Alergii na Pokarmy 2020

Data: 28-29.08.2020
Miejsce: Bydgoszcz

WWW

FORUM EKSPERTÓW IMMUNOTERAPII NA JADY OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Data: w trakcie ustalania
Miejsce: Warszawa

WWW

XIX Konferencja Naukowo- Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA

Data: 15-16.10.2020
Miejsce: Łódź

WWW

XXI Konferencja Alergologów, Pulmonologów i Immunologów Klinicznych

Data: 11-13.09.2020
Miejsce: Kazimierz Dolny

WWW

Mazowiecka-Pomorska Konferencja Alergologiczna

Data: 16-17.10.2020
Miejsce: Warszawa

WWW