WYDARZENIA EDUKACYJNE

XIII Konferencja Szkoleniowa PTA

“Wyzwania współczesnej alergologii”

5-8 maja 2021 r. Warszawa

WWW

XIV Międzynarodowy Kongres PTA

“Alergie a zdrowie ziemi”

29 września – 2 października 2021 r.

WWW