WYDARZENIA EDUKACYJNE

XIII Konferencja Szkoleniowa PTA

“Wyzwania współczesnej alergologii”

5-8 maja 2021 r. Warszawa

WWW

XIV Międzynarodowy Kongres PTA

“Alergie a zdrowie ziemi”

29 września – 2 października 2021 r.

WWW

PATRONATY

Polskie Towarzystwo Alergologiczne objęło patronatem aplikację AstmaBox, zawierającą informacje, które wspierają proces diagnostyczno-terapeutyczny u pacjentów z ciężką astmą.

WWW

Data: 15-17.10.2020
Miejsce: Łódź

WWW

Data: 16-17.10.2020
Miejsce: Warszawa

WWW