WYDARZENIA EDUKACYJNE

VI Kliniczne Forum Ekspertów PTA

“Alergia, Astma, POChP. Nowości 2020 i co nas czeka w 2021

25-26 września 2020 r.

WWW

XII Konferencja Szkoleniowa PTA

“Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”

26 – 27 października 2020 r.
29 – 30 października 2020 r.

WWW

XIV Międzynarodowy Kongres PTA

“Alergie a zdrowie ziemi”

29 września – 2 października 2021 r.

WWW

PATRONATY

Polskie Towarzystwo Alergologiczne objęło patronatem aplikację AstmaBox, zawierającą informacje, które wspierają proces diagnostyczno-terapeutyczny u pacjentów z ciężką astmą.

WWW

Data: 15-17.10.2020
Miejsce: Łódź

WWW

Data: 16-17.10.2020
Miejsce: Warszawa

WWW