Miło nam poinformować, że w konkursie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego im. Prof. B. Romańskiego na najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii, nagrodę zdobył dr Kamil Janeczek z pracą Polyvalent Mechanical Bacterial Lysate Administration Improves the Clinical Course of Grass Pollen–Induced Allergic Rhinitis in Children: A Randomized Controlled Trial. Zwycięska praca jest dostępna pod adresem – https://www.jaci-inpractice.org/article/S2213-2198(20)30841-2/fulltext.

Konkurs o nagrodę Polskiego Towarzystwa Alergologicznego im. Prof. M. Obtułowicza na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie alergologii, pozostaje w tym roku nierozstrzygnięty.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy do systematycznego odwiedzania strony internetowej PTA, gdzie będziemy publikować informacje o kolejnych konkursach organizowanych przez Towarzystwo.