26.10 (poniedziałek)

2020

Sesja Okulistyczna

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Dr Anna Groblewska

 

 1. Zastosowanie takrolimusu i cyklosporyny w leczeniu wiosennego i atopowego zapalenia spojówek i rogówki – Prof. Marta Chełmińska (Gdańsk)
 2. Kiedy „czerwone oko” nie jest alergią – praktyczny quiz dla lekarzy różnych specjalności – Dr Ewa Bogacka (Wrocław), Dr Anna Groblewska (Łódź)

 

 

20.40 – 21.40

                    

Sesja Immunoterapii

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Prof. Krzysztof Kowal

 

 1. Diagnostyk komponentowa w ocenie chorych kwalifikowanych do immunoterapii – Prof. Krzysztof Kowal (Białystok)
 2. Nowości w diagnostyce i leczeniu chorych uczulonych na jady – Prof. Marita Nittner–Marszalska (Wrocław)
 3. Immunoterapia alergenowa – czy może być lepiej? – Prof. Radosław Gawlik (Katowice)

 

 

20.40 – 21.40

Jak kompleksowo leczyć chorego na astmę w okresie infekcyjnym?

Eksperci:
Prof. Maciej Kupczyk (Łódź)
Dr Piotr Dąbrowiecki (Warszawa)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Chiesi

 

 

19.40 – 20.10

Przerwa

19.30 – 19.40

Pomóż pacjentowi przestać palić – interdyscyplinarne stanowisko ekspertów

Eksperci:
Prof. Piotr Kuna (Łódź)
Prof. Filip Szymański (Warszawa)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Adamed

 

 

19.00-19.30

Dziecko z alergią – nowe opcje terapeutyczne

 1. ANN u dzieci – Prof. Andrzej Emeryk (Lublin)
 2. Jak nie przespać lekcji – Dr Piotr Rapiejko (Warszawa)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Sanofi

 

 

18.30 – 19.00

Miejsce formoterolu w terapii astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – stanowisko ekspertów

Eksperci:
Prof. Piotr Kuna (Łódź)
Prof. Filip Szymański (Warszawa)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Adamed

 

18.00 – 18.30

Sesja Inauguracyjna

Moderator: Prof. Marek Kulus

 

 1. Prewencja alergii pokarmowej – Prof. Anna Nowak-Węgrzyn (Nowy Jork)
 2. Alergia pokarmowa – jak chorują dorośli? – Prof. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
 3. PTA i polska alergologia w 2019 r. – Prof. Marek Kulus (Warszawa)  
 4. Astma nieatopowa – Prof. Maciej Kupczyk (Łódź)
 5. Wystąpienie Konsultanta krajowego ds. alergologii – Prof. Karina Jahnz-Różyk (Warszawa)        

 

Ogłoszenie wyników Konkursu PTA im. Prof. M. Obtułowicza za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie alergologii i Konkursu PTA im. Prof. B. Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii.

 

 

16.30 – 18.00

Zwiedzanie stoisk wirtualnych

Zwiedzanie stoisk wirtualnych

15.50 – 16.30

27.10 (wtorek)

2020

Praktyczne problemy immunoterapii alergenowej w okresie stanu epidemii – warsztaty interaktywne

Prowadzący:
Prof. Maciej Kupczyk (Łódź)
Prof. Marek Jutel (Wrocław)

 

Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Allergopharma

 

 

21.10 – 22.10

Sesja Laryngologiczna

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Prof. Krzysztof Buczyłko

 

 1. Rola nosa i alergii  w epidemii COVID-19 – Prof. Bolesław Samoliński (Warszawa)
 2. Filozofia dobrej roboty w alergologii – od kataru do astmy – Prof. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
 3. Miejscowy alergiczny nieżyt nosa (LAR) – Dr Piotr Rapiejko (Warszawa)

 

 

 

20.10 – 21.10

Sesja Immunologii – Tajemnicze komórki ILC2 w zdrowiu i chorobie

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Prof. Rafał Pawliczak

 

 1. Do czego są nam potrzebne komórki ILC2? – Prof. Rafał Pawliczak (Łódź)
 2. Rola komórek ICL2 w astmie oskrzelowej – Prof. Krzysztof Kowal (Białystok)
 3. Znaczenie komórek ILC2 w patogenezie alergii pokarmowej – Prof. Rafał Pawliczak (Łódź)
 4. Komórki ICL2 w astmie oskrzelowej – implikacje terapeutyczne – Prof. Andrzej Bożek (Katowice)

 

 

20.10 – 21.10

Powietrze źródło tlenu czy problemu?

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Prof. Henryk Mazurek

 

 1. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie-czy wszystko jest jasne? – Dr Piotr Dąbrowiecki (Warszawa)
 2. Zanieczyszczenie powietrza, smog a rozwój atopii u osób nieuczulonych – Prof. Ewa Czarnobilska (Kraków)
 3. Zdrowie dzieci a zanieczyszczenia powietrza, mity i fakty – Prof. Henryk Mazurek (Rabka Zdrój) 
 4. Sposoby zapobiegania nadmiernej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza – jak się skutecznie bronić przed smogiem? – Prof. Artur Badyda (Warszawa)

 

 

 

18.40 – 20.10

Jak prowadzić edukację pacjentów z chorobami płuc, którzy mają problemy z inhalacją leków wziewnych?

Ekspert:

Prof. Marek Niedoszytko (Gdańsk)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Polpharma

 

 

18.10 – 18.40

Przerwa

18.00 – 18.10

Alergologia 2020 w pytaniach – sesja interaktywna dla specjalizujących się

Moderator: Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz

 

 1.  Pytania Sekcji Dermatologicznej  – Prof. Roman J. Nowicki (Gdańsk)
 2. Pytania Sekcji Immunologii Klinicznej – Prof. Rafał Pawliczak (Łódź)
 3. Pytania Sekcji Nadwrażliwości na leki – Dr hab. Joanna Glück (Katowice), Dr Aleksandra Wardzyńska (Łódź)
 4. Pytania Sekcji Pediatrycznej – Prof. Henryk Mazurek (Rabka Zdrój)
 5. Pytania Sekcji Laryngologicznej – Prof. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
 6. Pytania Sekcji Alergii na Pokarmy – Prof. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
 7.  Pytania Sekcji Immunoterapii Swoistej – Prof. Krzysztof Kowal (Białystok)
 8. Pytania Sekcji Okulistycznej – Dr Ewa Bogacka (Wrocław)

 


 

 

16.30 – 18.00

4 alergeny i 4 przypadki, czyli o SLIT w codziennej praktyce

Prowadzący:
Prof. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
Prof. Andrzej Bożek (Katowice)

 

Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Stallergenes Greer

 

 

15.30 – 16.30

Zwiedzanie stoisk wirtualnych

Zwiedzanie stoisk wirtualnych

14.50 – 15.30

29.10 (czwartek)

2020

Sesja Nadwrażliwości na Leki – Alergia na penicylinę – problem codziennej praktyki lekarskiej

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator:  Prof. Marek L. Kowalski

 

 1. Czy alergia na penicylinę jest na całe życie? – Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)
 2. Metody diagnozowania i wykluczania alergii na penicylinę – Dr Aleksandra Wardzyńska (Łódź)
 3. Leczenie antybiotykami pacjentów z potwierdzoną alergią na penicylinę – Dr hab. Joanna Glück (Katowice)

 


 

20.55 – 21.55

Sesja Dermatologiczna – AZS Interdyscyplinarnie

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Prof. Roman J. Nowicki

 

 1. Rola pediatry w terapii AZS – Prof. Maciej Kaczmarski (Białystok)
 2. Rola okulisty – Dr Anna Groblewska (Łódź)
 3. Rola dermatologa – Prof. Roman J. Nowicki (Gdańsk)

 

 

19.55 – 20.55

Kiedy pacjent ma obrzęki a leki przeciwhistaminowe nie działają – jak rozpoznać wrodzony obrzek naczynioruchowy (HAE)? Specyfika w postępowaniu u dzieci i kobiet

Moderator:
Dr hab. Grzegorz Porębski (Kraków)

Eksperci:
Prof. Ewa Czarnobilska (Kraków)
Dr Aldona Juchacz (Poznań)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę CSL Behring

 

 

16.30 – 17.00

Diagnostyka molekularna alergii PRO/CONTRA

Eksperci:
PRO – Prof. Maciej Kupczyk (Łódź)
CONTRA – Prof. Krzysztof Kowal (Białystok)

 

Geraniol – naturalne rozwiązanie w walce z roztoczami – Prof. Krystyna Skalicka-Woźniak (Lublin)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę EMMA

 

 

19.10 – 19.55

Astma niekontrolowana, wGKS i COVID-19 – czy wiemy już wszystko?

Eksperci:
Prof. Piotr Kuna (Łódź)
Prof. Maciej Kupczyk (Łódź)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Zentiva

 

 

18.40 – 19.10

Czy hamowanie histaminy wystarczy do skutecznej opieki nad pacjentem z alergią?

Moderator:
Prof. Marcin Moniuszko (Białystok)

 

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Berlin Chemie

18.10 – 18.40

Przerwa

18.00 – 18.10

Detektyw na tropie- pomiędzy anafilaksją a tolerancją

Ekspert:
Dr Łukasz Błażowski (Jasło)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Mead Johnson Nutricion 

 

 

17.30 – 18.00

Jak skutecznie leczyć astmę? (nowe wytyczne GINA, rola edukacji i techniki inhalacji, praktyczne sugestie)

Ekspert:
Dr Piotr Dąbrowiecki (Warszawa)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Sandoz 

 

 

17.00 – 17.30

Postępy w alergologii 2020

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Prof. Marcin Moniuszko

 

 1. eHealth in allergy – Dr Alberto Alvarez–Perea (EAACI/Madryt)

 2. Immunoterapia w alergii pokarmowej – Dr Marta Krawiec (Londyn)
 3. Terapia biologiczna astmy – dzisiaj i jutro – Prof. Barbara Rogala (Katowice)
 4. Innowacyjne terapie komórkowe w leczeniu astmy – Prof. Marcin Moniuszko (Białystok)

 

 

15.30 – 16.30

Polski lekarz za granicą – pytania i wątpliwości dotyczące Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego

Prowadząca:
Dr Marta Krawiec (Londyn)

 

Spotkanie organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

 

14.20 – 14.50

Zwiedzanie stoisk wirtualnych

Zwiedzanie stoisk wirtualnych

14.50 – 15.30

Najnowsze doniesienia z ERS z obszaru leczenia astmy ciężkiej mepolizumabem

Ekspert:

Prof. Piotr Kuna (Łódź)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK

 

 

13.30 – 14.00

30.10 (piątek)

2020

Podsumowanie Konferencji

21.40 – 21.45

Sesja Młodych

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Lek. Piotr Łacwik

 

 1. Podwójna terapia biologiczna- czy to w ogóle możliwe?   Analiza przypadku – Lek. Marcelina Koćwin (Łódź/Mediolan)
 2. Emolienty, sterydy miejscowe, dieta eliminacyjna czy nic? – diagnostyka różnicowa i skuteczne leczenie zmian skórnych u niemowląt i małych dzieci – Dr Marta Kołacińska-Flont (Łódź)
 3. Pierwotne nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych dla leków wziewnych i przeciwhistaminowych – wnioski z programu pilotażowego e-recepty w Polsce – Grzegorz Kardas (Łódź)

 

 

20.40 – 21.40

Sesja Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Dr Tomasz Matuszewski

 

 1. Nowości w leczeniu HAE – Dr hab. Grzegorz Porębski (Kraków)
 2. Chory z HAE w Polsce – Dr Tomasz Matuszewski (Warszawa)
 3. Trudności w opiece i leczeniu kobiet w ciąży z HAE – Dr Aldona Juchacz (Poznań)

 

 

20.40 – 21.40

Sesja Pielęgniarstwa Alergologicznego

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator:  Dr hab. Edyta Krzych-Fałta

 

 1. Uodpornieni na przepisy – prawne aspekty immunoterapii swoistej w praktyce pielęgniarki – Prof. Justyna Zajdel–Całkowska (Łódź)
 2. Immunoterapia swoista w praktyce – z punktu widzenia pani pielęgniarki – Dr hab. Ewa Cichocka–Jarosz (Kraków)

 

 

19.40 – 20.40

Sesja Sekcji Alergii na Pokarmy

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Prof. Zbigniew Bartuzi

 

 1. Innowacyjne metody diagnostyki i terapii alergii pokarmowej – Prof. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
 2. Alergia pokarmowa u dzieci – rzadka przyczyna objawów narządowych i układowych – Prof. Maciej Kaczmarski (Białystok)
 3. Alergia na orzeszki ziemne – Prof. Aneta Krogulska (Bydgoszcz)

 

 

19.40 – 20.40

Najważniejsze publikacje w alergologii przełomu 2019 i 2020 roku

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Prof. Ryszard Kurzawa
                              

 1.  Immunologia alergii – Dr hab. Maciej Chałubiński (Łódź)
 2. Astma – Dr Izabela Kupryś-Lipińska (Łódź)
 3. Alergia pokarmowa – Prof. Ryszard Kurzawa (Rabka Zdrój)
 4. Nowe terapie w alergologii – Prof. Paweł Majak (Łódź)

 

 

18.40 – 19.40

Przerwa

18.30 – 18.40

III wydanie „Standardów w alergologii”- sesja standardów

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA

 

Moderator: Prof. Jerzy Kruszewski

 

 1. Historia tworzenia polskich standardów w alergologii – Prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
 2. Standardy w alergologii – czy jesteśmy skazani wyłącznie na EBM? – Prof. Marek Kulus (Warszawa)
 3. Jakich procedur zawartych w standardach nie wykonujemy i dlaczego? – Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)

 

 

17.30 – 18.30

Kamienie milowe GINA – korzyść dla pacjenta, lekarza i środowiska

 1. Czy nadszedł już najwyższy czas aby odejść od stosowania SABA w terapii astmy? – Prof. Piotr Kuna (Łódź)
 2. Ślad węglowy inhalatorów ciśnieniowych – czy możemy zrobić coś dla środowiska? – Prof. Cezary Pałczyński (Łódź)

 

Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez TEVA

 

 

16.30 – 17.30

Co nowego w immunoterapii alergii na pyłki drzew

Ekspert:
Prof. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)

 

Hot Topic organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę ALK Abello

 

 

16.00 – 16.30

Zwiedzanie stoisk wirtualnych

Zwiedzanie stoisk wirtualnych

15.20 – 16.00