Zatrzymać astmę!

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia zaprasza na XVII edycję warsztatów Quo vadis medicina?, które odbędą się 24 kwietnia 2019 w Warszawie, w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8, pod merytorycznym patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Quo vadis medicina? to organizowanych głównie z myślą o dziennikarzach cykl warsztatów, którego celem jest prezentacja stanu współczesnej wiedzy na temat istotnych aktualnych zagadnień zdrowotnych. Warsztaty odbywają się dzięki zaangażowaniu autorytetów medycznych i wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

XVII edycja warsztatów Quo Vadis Medicina? poprzedza Światowy Dzień Astmy 2019, a jej hasło przewodnie brzmi Zatrzymać astmę! W trakcie warsztatów kompleksowo omówione zostaną zagadnienia związane z diagnostyką, historią i najnowszymi metodami leczenia astmy, ze szczególnym uwzględnieniem astmy ciężkiej.

Wykłady wygłoszą:

prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, Kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

dr n. med. Aleksandra Kucharczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM w Warszawie,

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POChP,

dr n. med. Bogna Buttler, Menedżer Medyczny GSK.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w XVII edycji warsztatów Quo vadis medicina!