Przedstawiamy Państwu terminarz zebrań sprawozdawczo-wyborczych, które zgodnie ze Statutem PTA będą odbywać się w najbliższych miesiącach w Oddziałach Regionalnych:

 • Dolnośląski – 26.04.2021 (poniedziałek), godz. 20.00
 • Kujawsko-Pomorski – 8.06.2021 (wtorek), godz. 18.00
 • Lubelski 14.06.2021 (poniedziałek), godz. 19.30
 • Łódzki – 15.06.2021 (wtorek), godz. 19.00
 • Małopolski – 19.05.2021 (środa), godz. 18.30
 • Mazowiecki – 1.06.2021 (wtorek), godz. 19.00
 • Podkarpacki – 20.05.2021 (czwartek), godz. 18.30
 • Podlaski – 25.05.2021 (wtorek), godz. 18.30
 • Śląski – 31.05.2021 (poniedziałek), godz. 18.00
 • Świętokrzyski – 18.05.2021 (wtorek), godz. 18.15
 • Warmińsko-Mazurski – 13.05.2021 (czwartek), godz. 18.00
 • Wielkopolski – 27.05.2021 (czwartek), godz. 19.30
 • Zachodniopomorski – 9.06.2021 (środa), godz. 18.30

W związku z aktualnie obowiązującym stanem pandemii i przepisami prawa, wszystkie zebrania będą się odbywały w trybie on-line. Szczegółowe informacje nt. zebrań (agenda, sposób udziału w zebraniu on-line, itd.) będziemy przesyłać w zawiadomieniu kierowanym do Członków poszczególnych Oddziałów Regionalnych PTA.

Jednocześnie przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze (możliwość głosowań, a także wyboru do władz i na Delegata Oddziału na Walne Zgromadzenie) przysługuje Członkom Towarzystwa, którzy mają opłacone składki członkowskie. By sprawdzić status swojego członkostwa w Polskim Towarzystwie Alergologicznym, a także zweryfikować aktualność danych kontaktowych czy przynależności do Oddziału Regionalnego lub Sekcji Problemowej, zachęcamy do skorzystania ze Strefy Członkowskiej dostępnej pod linkiem – https://www.pta.med.pl/iump-login/