Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Problemowych PTA odbędą się w trybie on-line w następujących terminach:

Sekcja:

 • Alergii na pokarmy – 20.07.2021, godz. 10.00
 •  Anafilaksja, alergia na jady owadów, mastocytoza – 20.07.2021, godz. 12.00
 • Dermatologiczna – 22.07.2021, godz. 10.00
 • Immunologii klinicznej – 22.07.2021, godz. 12.00
 •  Immunoterapii swoistej – 02.09.2021, godz. 12.00
 • Laryngologiczna – 27.07.2021, godz. 12.00
 • Mikrobiom, infekcje a alergia – 29.07.2021, godz. 10.00
 • Młodych – 29.07.2021, godz. 12.00
 • Nadwrażliwości na leki – 31.08.2021, godz. 10.00
 • Okulistyczna – 30.08.2021, godz. 11.00
 • Pediatryczna – 02.09.2021, godz. 10.00
 • Pielęgniarstwa alergologicznego – 27.07.2021, godz. 10.00
 • Sport a astma i alergia – 29.07.2021, godz. 13.30
 • Terapii biologicznej – 07.09.2021, godz. 13.00
 • Wrodzonego obrzęku naczyniowo-ruchowego – 07.09.2021, godz. 11.30

Osoby zainteresowane udziałem w zebraniu danej Sekcji uprzejmie prosimy o taką informację na adres mailowy sekcje@pta.med.pl z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą Sekcji. Link do zebrania on-line danej Sekcji będzie przesyłany tylko i wyłącznie do osób, które zadeklarowały mailowy udział w zebraniu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą zgłaszanie na ten sam adres mailowy kandydatów do władz Sekcji, co pozwoli przygotować odpowiednio wcześniej karty do głosowania (nie wyklucza to oczywiście zgłaszania kandydatów także w trakcie zebrania).

Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje Członkom Towarzystwa, którzy mają opłacone składki członkowskie. By sprawdzić status swojego członkostwa w Polskim Towarzystwie Alergologicznym, a także zweryfikować aktualność danych kontaktowych czy przynależności do Oddziału Regionalnego lub Sekcji Problemowej (maksymalnie 2), zachęcamy do skorzystania ze Strefy Członkowskiej dostępnej pod linkiem – www.pta.med.pl/iump-login