Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Prof. Andrzej Dziedziczko – nestor polskiej alergologii, wybitny lekarz i naukowiec, organizator życia akademickiego oraz jeden z twórców Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Prof. Andrzej Dziedziczko urodził się 7 stycznia 1935 roku w Stołpcach na terenie dzisiejszej Białorusi. Był absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Akademii Wychowania Fizycznego. W latach 2000-2005 pełnił funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Bydgoszczy (później Collegium Medicum UMK w Toruniu). Prof. Andrzej Dziedziczko był także pierwszym Dziekanem utworzonego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu tej uczelni.

Prof. Andrzej Dziedziczko miał wielki wkład w rozwój alergologii oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – był Członkiem-Założycielem PTA, a także wchodził w skład Zarządu Głównego Towarzystwa. Za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej alergologii Prof. Andrzej Dziedziczko otrzymał nagrodę w trakcie X Międzynarodowego Kongresu PTA w 2009 roku w Bydgoszczy.

Wraz ze śmiercią Prof. Andrzeja Dziedziczko polska medycyna i alergologia w szczególności poniosły wielką stratę.