Z żalem zawiadamiamy, że 22 czerwca 2021 r. zmarł Prof. Marek L. Kowalski.

Prof. Marek L. Kowalski urodził się 30 czerwca 1952 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Po ukończeniu Akademii Medycznej w Łodzi pracował w Klinice Pneumonologii i Alergologii pod kierunkiem prof. J. Rożnieckiego, następnie odbywał liczne staże i szkolenia zagraniczne, m.in. w Wielkiej Brytanii oraz USA. Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pełnił funkcję Kierownika Kliniki Immunologii i Alergii oraz Katedry Immunologii Klinicznej i Reumatologii.

Prof. Marek L. Kowalski był Prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 2003-2006. Wcześniej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Towarzystwie, po ukończeniu Prezydentury został uhonorowany godnością Członka Honorowego PTA, a następnie objął zaszczytną funkcję Przewodniczącego Kapituły przyznającej to wyróżnienie.

Prof. Marek L. Kowalski był wybitnym naukowcem i lekarzem – autorem kilkuset publikacji z zakresu alergologii i chorób powiązanych. Pełnił liczne funkcje w krajowych i międzynarodowych organizacjach medycznych – WHO, WAO oraz EAACI. W 2009 roku dzięki staraniom Prof. Marka L. Kowalskiego Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej odbył się w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 czerwca i rozpoczną się Mszą Świętą Żałobną, która odprawiona zostanie o 11:00 w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Łagiewnikach w Łodzi (Okólna 185, 91-520 Łódź).
Po Mszy Św. ceremonia pogrzebowa odbędzie się o 15:30 na Cmentarzu Parafialnym w Inowłodzu koło Spały (Hermana 2, Inowłódz).

Rodzinie i bliskim Prof. Marka L. Kowalskiego składamy najszczersze kondolencje.